REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI (”Promoție”) „Șansa ta de a câștiga bilete de avion pentru cei dragi

 1. Informația cu privire la înregistrare în concurs și premii este parte din Regulamentul oficial. Prin înregistrare la promoție, participanții sunt de acord să respecte acest regulament.

 

 1. Organizatorul promoției este  Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L (denumită în continuare „Organizator”), cu sediul în Chișinău, str. M-t G. Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, Republica Moldova, cu Cod Unic de înregistrare 1003600043908 la Camera Înregistrărilor de Stat, reprezentată de Dl. Valerian Lungu- Director.

 

 1. Promoția este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Promoției, cu domiciliul în Republica Moldova, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament și îndeplinesc condițiile de intrare menționate la punctul 5 de mai jos ("Participanții eligibili")

 

 1. Această promoție începe la 1 aprilie 2018 ora 00:01 și se încheie la 31 iulie 2018 ora 23:59 (ora Moldovei) ("Perioada promoției"). Intrările primite după 23:59 (ora Moldovei), la 31 iulie 2018 (sau mai târziu de Data sfârșitului perioadei de promoție) nu vor fi acceptate.

 

 1. Toți participanții eligibili care, în perioada promoției, trimit sau primesc orice sumă de bani prin intermediul serviciilor Western Union® în rețeaua băncilor Partenere:  B.C Fincombank S.A., B.C. Moldova Agroindbank S.A., B.C. Comertbank S.A., B.C. Victoriabank S.A., B.C. Moldindconbank S.A., B.C. Energbank S.A., B.C. Eximbank S.A., B.C. Mobiasbanca – Groupe Societe Generale S.A., și urmează procedurile menționate la punctul 6 de mai jos ("Calificare tranzacție ") vor fi introduse în tragerea la sorți.

 

 1. Pentru a participa la Promoție, fiecare participant trebuie:

 

- să efectueze un transfer de bani (expediere/primire) prin sistemul Western Union în rețeaua băncilor   partenere și să se înregistreze la promoție expediind un SMS (tarif standard)  la numarul +373 78800005 cu, Codul unic de pe cuponul răzuibil primit de la operator. Taxele SMS aplicate de furnizorul de servicii mobile sunt responsabilitatea exclusivă a participantului eligibil.

  

sau

- să efectueze un transfer de bani (expediere/primire) prin sistemul Western Union în rețeaua băncilor   partenere și să acceseze aplicaţia disponibilă pe pagina de Facebook a Organizatorului www.facebook.com/MoneyTransferMoldova (denumită în continuare "aplicaţia") sau să acceseze în browser adresa web www.moneytransfer.md și să completeze Formularul aplicaţiei cu datele cerute *

* Codul unic de pe cuponul razuibil, nume, prenume (aceste date trebuie să fie complete, să coincidă întocmai cu cele din Buletinul de identitate și cu cele înscrise pe Formularul Transferului emis), data, adresă e-mail, număr de telefon valid, localitate, bancă.

 1. Intrările multiple sunt permise, cu următoarile condiții:
  1. fiecare tranzacție trebuie să fie făcută separat și în conformitate cu acest regulament sa-i corespundă un cod unic de pe cuponul răzuibil;
 2. indiferent de numărul de înregistrări, un participant eligibil poate câștiga doar o dată la aceeasi tragere la sorți. Tranzacțiile câștigătoare vor fi șterse din baza de date și nu pot participa la celelalte trageri la sorți.
  1. Premiile promoției:
   1. 20 vouchere de călătorie x 500 dolari SUA fiecare pentru a cumpăra bilete de avion.

Pentru fiecare transfer de bani de la 300 Euro sau 300 dolari SUA expediat (nu primit)  din Republica Moldova clienții vor primi un premiu garantat. În total se vor acorda 5000 de premii garantare (în limita stocului disponibil).

 1. În cadrul promoției vor fi organizate patru (4) trageri la sorți și vor fi desemnati douăzeci (20) câștigători. Dupa fiecare extragere de baza se vor determina 10 (zece) rezerve. Un Participant eligibil poate câștiga mai mult decât o dată pe parcursul întregii perioade a promoției, cu condiția să câștige la diferite trageri la sorti si cu înregistrări diferite.

              Datele tragerilor la sorți sunt următoarele:

1) 4 Mai 2018 – participa toate tranzactiile valide efectuate in perioada 1 aprilie 2018 – 30 aprilie 2018 și înregistrate la promoție pînă la 1 mai 2018.

2) 8 Iunie 2018 – participa toate tranzactiile valide efectuate in perioada 1 aprilie 2018  – 31 mai 2018 și înregistrate la promoție pînă la 5 iunie 2018.

3) 6 Iulie 2018 – participa toate tranzactiile valide efectuate in perioada 1 aprilie 2018 – 30 Iunie 2018  și înregistrate la promoție pînă la 3  Iulie 2018.

4) 8 August 2018 – participa toate tranzactiile valide efectuate in perioada 1 aprilie 2018 – 31 Iulie 2018  și înregistrate la promoție pînă la 5 August 2018.

Voucherele de călătorie pentru bilete de avion vor fi acordate în cadrul a 4 extrageri:

I Prima extragere:  4 Mai 2018 – 5 vouchere x 500 dolari SUA fiecare

II A doua extragere:  8 Iunie 2018 – 5 vouchere x 500 dolari SUA fiecare

III A treia extragere: 6 Iulie 2018 - 5 vouchere x 500 dolari SUA fiecare

IV A patra extragere: 8 August  2018 – 5 vouchere x 500 dolari SUA fiecare

 

Rezultatele Tragerilor la sorţi vor fi introduse în procesul verbal semnat de o comisie formată din 3 persoane – 1 reprezentant al organizatorului, 1 reprezentant al băncilor comerciale, 1 observator independent. La extragere va fi prezent un Notar Public care va legaliza semnăturile membrilor comisiei și va confirma procesul verbal.

Determinarea potențialilor cîștigători ai premiilor se va realiza prin trageri la sorți automate, organizate de către Organizator – cu ajutorul site-ului Random.org. Organizatorul va efectua tragerile la sorți  cu ajutorul bazei de date excel cu toate tranzacțiile efectuate si inregistrate in perioada promotiei, fiecărei tranzactii atribuindui-se un număr de ordine unic de participare. Pe site-ul Random.org se va indica numărul minim și maxim al tranzacțiilor înregistrate și acesta va genera numărul de ordine al tranzacției potențial cîștigătoare.      

 

 1. Total în cadrul promoției vor fi acordate 20 de vouchere în calitate de premii pentru clienții eligibili care au efectuat o tranzacție Western Union conform clauzei 5 și 6 al prezentului regulament. Fondul total de premii este de 25000 dolari SUA. 

 

 1. Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți folosind datele lasate de ei la înregistrare la promoție. Câștigătorii premiilor care nu pot fi contactați după cel puțin trei (3) încercări se consideră că și-au pierdut dreptul de a primi premiul respectiv, fără compensare și Organizatorul poate atribui premiul altui Participant eligibil extras din fondul de intrări valide. În cazul în care, pentru un anumit premiu, câștigătorul,  cât și rezerva sunt nevalidate, se va trece la următoarea rezervă.

 

Premiile pot fi revendicate timp de 30 de zile calendaristice din momentul în care câștigătorul a aflat sau trebuia să afle despre rezultatele extragerii. Premiile nerevendicate vor rămâne în posesia Organizatorului, fără compensații oferite acelor câștigători.

 

 1. Câștigătorii sunt responsabili de orice taxă care rezultă din câștigarea premiului, cu excepția impozitului pe venit, care se achită de către Organizator.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa, în măsura maximă permisă de lege de a modifica, suspenda, înceta sau anula promoția în cazul în care o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial îndeplinirea obligațiilor asumate prin Regulament. Forța Majoră înseamnă orice eveniment care a luat naştere în urma unor împrejurări ce nu depind de voinţa părţii şi care nu puteau fi prevăzute de partea respectivă. Astfel de împrejurări pot fi cauzate de: inundaţie, cutremur de pământ, epidemie, dereglări ale solului, şi alte calamităţi naturale, război sau alte acţiuni militare, anunţarea situaţiilor excepţionale, şi alte împrejurări ce nu puteau fi prevăzute (sau care s-ar fi putut prevedea dar nu puteau fi evitate).
 3. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr 1107-XV din 06.06.2002, (Monitorul Oficial al R. Moldova, 22.06.2002, nr 82-86/661), Legea cu privire la Antreprenoriat și Întreprinderi nr 845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 28.02.1994, nr 2/33), Legea nr 749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr 31, art. 318).

 

 1. Prin participarea la această Promoție, fiecare Participant al Promoției/Câștigător al promoției își exprimă consimțământul său liber, expres și necondiționat pentru prelucrarea datelor sale personale de către Organizator, inclusiv,  în scop de prospectare comercială și înregistrare/difuzare a spoturilor publicitare precum și tipărirea materialelor promoționale, folosind numele, prenumele, vocea și imaginea acestuia.

    Participanții promoției/ Cîștigătorii promoției  pot să se opună prelucrării datelor lor cu caracter   personal prin expedierea unei cereri scrise la adresa Organizatorului, dar în acest caz, ei vor pierde dreptul de a participa la promoție și, după caz, de a primi premiile acordate.

 

 1. Regulamentul Oficial este întocmit în limbile română și rusă, care au putere juridică identică. În cazul apariției divergențelor referitoare la interpretarea corectă a Regulamentului Oficial, ca bază de interpretare se va lua varianta acestuia în limba română. În măsura în care există o neconcordanță între acest regulament și alte materiale de marketing sau garanții, produse în raport cu această promoție, acest regulament va prevala.